نتیجه جستجو برای: هفت عادت مردمان موثر/

خلاصه کتاب "هفت عادت مردمان موثر"

خلاصه کتاب "هفت عادت مردمان موثر" که توسط آقای فیضی مسوول محترم مرکز پشتیبانی استان کردستان تهیه و تدوین شده است، به منظور استفاده همکاران ارایه می‌شود.

ادامه ...