انتصاب جناب آقای مهندس مهدی برکسه به سمت مدیر امنیت و سیستم ها

.

روابط عمومی شرکت پارس، ضمن عرض تبریک، آرزوی موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه ایزد منان در انجام امور محوله دارد. 

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: