بازدید جناب آقای دکتر تکبیری _مدیرعامل محترم شرکت پارس_ و هیات همراه از انبار و تعمیرات تخصصی

.

جناب آقای دکتر تکبیری_مدیرعامل محترم شرکت پارس_ به همراه جناب آقای مهندس احمدرضا نصر اصفهانی_رییس محترم هیات مدیره و معاون پشتیبانی فنی و طرح و برنامه_، جناب آقای رضاپور -معاون محترم اداری- مالی-، آقای مهندس پورحنیفه-سرپرست محترم معاونت پشتیبانی عملیاتی و مدیرپشتیبانی شرق کشور-، جناب آقای مهندس برکسه-مدیر محترم امنیت و سیستم ها- و جناب آقای مهندس نایب درختان-مدیر محترم پشتیبانی تهران- از انبار تخصصی و تعمیرات تخصصی بازدید نمودند.

در این بازدید جناب آقای دکتر تکبیری و هیات همراه ضمن بازدید از مراکز یاد شده از نزدیک با همکاران به گفتگو پرداخته و ضمن ارایه ی رهنمودهای لازم، فعالیت های کارشناسان را مورد توجه قرار دادند.

در این بازدید جناب آقای مهندس نصراصفهانی؛ طی نشستی با مسوول محترم تعمیرات تخصصی- جناب آقای مهندس شایسته فرد- بر امور تحقیق و توسعه و تولید در مسیر شکوفایی هرچه بیشتر شرکت پارس تاکید ورزیدند.

روابط عمومی شرکت پارس ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی همکاران، امیدوار است که با رهنمودهای خردمندانه ی آقای دکتر تکبیری، همگان نسبت به انجام وظایف و امور محوله موفق باشند.


 

فایل‌های ضمیمه

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: