بازدید جناب آقای داود ملک نیا ریاست محترم اداره کل آموزش بانک ملی ایران و جناب آقای مظفری معاون محترم اداره کل آموزش بانک ملی ایران از شرکت پارس

.

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس آقای ملک نیا و آقای مظفری که به منظور تبریک انتصاب جناب آقای دکترتکبیری به سمت- مدیرعامل شرکت پارس_ به عنوان شخصیتی از مجموعه همکاران بانکی حضور یافته بودند انتصاب جناب آقای مهندس نصراصفهانی به سمت- رییس هیات مدیره شرکت پارس- را  نیز تبریک گفته و در ادامه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

جناب آقای دکتر تکبیری ضمن خیرمقدم، حضور مهمانان عزیز را گرامی داشته و بر ارتباط  و تعامل هرچه بیشتر شرکت پارس و بانک ملی ایران به ویژه در بخش آموزش و بالابردن سطح دانش کارکنان تاکید ورزیدند.

آقای ملک نیا نیز افزایش سطح همکاری بین شرکت پارس و بانک ملی ایران را فرصتی مناسب برای توسعه دانش و امر آموزش دانستند.

همچنین در نشستی اختصاصی  با حضور جناب آقای نصر اصفهانی- رییس محترم هیات مدیره - آقای ملک نیا و آقای مظفری و  مدیریت آموزش شرکت پارس- جناب آقای رفیع بخش_ درخصوص بررسی شرایط همکاری هر چه بیشتر بانک ملی ایران و شرکت پارس در امر آموزش، اعزام اساتید و حوزه های مختلف تبادل نظر شد.

در این نشست ضمن توضیحات مدیرآموزش شرکت پارس، مبنی بر نحوه ی عملکرد این مدیریت طی سال های گذشته مقرر گردید که طرفین از امکانات و پتانسیل نیروی فنی یکدیگر استفاده نمایند. 

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: