پروژه‌های شرکت

شرکت پارس تنها تشکیلات پشتیبانی کننده تجهیزات رایانه‌ای و نرم افزارهای بانک ملی ایران در سراسر کشور می‌باشد. علاوه بر نگهداری تجهیزات، قرارداد پشتیبانی شبکه فعال بانک و شبکه پشتیبان را با مشارکت شرکت‌ داده گستر عصر نوین(های وب) برای لینکهای زمینی و شرکت ارتباطات ماهواره‌ای سامان برای لینکهای هوایی در 3400 شعبه برعهده داشته و راهبری می‌کند. شرکت پارس پشتیبانی از Ups در کلیه شعب بانک ملی را در سال 94 برعهده گرفته است. براین اساس وظیفه تعمیر، نگهداری و برخط بودن این تجهیزات برعهده این شرکت است.

همچنین شرکت پارس با ایجاد توانمندی‌های ذکر شده در جهت توسعه کسب و کار خدمات پشتیبانی افزارهای رایانه‌ای خود را به فراتر از بانک ملی به سایر بانک‌ها، سازمان‌ها ارائه می‌کند. از آن جمله می‌توان به نگهداری و خدمات پشتیبانی سخت افزارها در بانک قرض الحسنه رسالت، برخی استانهای بانک کشاورزی و کیوسک‌های بانک سینا اشاره نمود.