نتیجه جستجو برای: بازدید/

بازدید مدیران ارشد بانک ملی ایران از غرفه ی شرکت پارس

در تاریخ 96/05/01 تعدادی از مدیران ارشد بانک ملی ایران به صورت گروهی از غرفه ی شرکت پارس بازدید به عمل آوردند.

ادامه ...

بازدید جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک ملی ایران و جناب آقای خاتونی عضو محترم هیات مدیره بانک ملی ایران از غرفه شرکت پارس

جناب آقای حسین زاده، مدیرعامل محترم بانک ملی ایران ، جناب آقای خاتونی، عضو محترم هیات مدیره بانک ملی ایران، جناب آقای پناهی، عضو محترم هیات مدیره بانک ملی ایران و جناب آقای صدری رییس اداره امور سرپرستی شعب شمال تهران از غرفه شرکت پارس بازدید به عمل آوردند. در این بازدید جناب آقای دکتر خالقی مدیرعامل محترم شرکت داده ورزی سداد و جناب آقای مهندس طاهری مدیرعامل محترم شرکت پارس ایشان را همراهی می نمودند.

ادامه ...

بازدید جناب آقای عبدالله زاده مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست بانک ملی ایران و جناب آقای دشتی مدیر حراست شرکت داده ورزی سداد از غرفه ی شرکت پارس

جناب آقای عبدالله زاده مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست بانک ملی ایران با هیات همراه از غرفه ی شرکت پارس بازدید نمودند. در این بازدید جناب آقای مهندس طاهری – مدیرعامل محترم شرکت پارس – ضمن خوش آمدگویی به ایشان و همراهان به توضیح مختصری از دستاوردهای شرکت پارس و رونمایی محصولات جدید پرداختند.

ادامه ...

بازدید جناب آقای مهندس صحاف عضو محترم هیات مدیره شرکت پارس به همراه جناب آقای مهندس گنجوی کیا مسوول بخش تخصیص تجهیزات و ملزومات بانک ملی ایران و جناب آقای علیخانی معاون نرم افزار اداره عملیات بانکی از غرفه ی شرکت پارس

لحظاتی قبل جناب آقای مهندس صحاف عضو محترم هیات مدیره پارس به همراه جناب آقای مهندس گنجوی کیا مسوول بخش تخصیص تجهیزات و ملزومات بانک ملی ایران و جناب آقای علیخانی معاون نرم افزار اداره عملیات بانکی از غرفه ی شرکت پارس بازدید نمودند.

ادامه ...

بازدید جناب آقای مهندس صادقی رییس هیات مدیره شرکت اندیشه نگار پارس به همراه جناب آقای دکتر عارفیان عضو هیات مدیره صنایع پرسو الکترونیک و جناب آقای دکتر کاظمی مدیر عامل هلدینگ شمص از غرفه شرکت پارس

جناب آقای مهندس صادقی رییس هیات مدیره شرکت اندیشه نگار پارس به همراه جناب آقای دکتر عارفیان عضو هیات مدیره صنایع پرسو الکترونیک و جناب آقای دکتر کاظمی مدیر عامل هلدینگ شمص از غرفه شرکت پارس بازدید نمودند.

ادامه ...